KONSULTOINNIT

Ekokaarina Oy konsultoi eri ao. alojen ammattilaisia sekä
itsenäisesti että yhteistyössä osaamisverkostonsa kanssa.
Konsultointiosaamisemme liittyvät mm. seuraaviin osa-alueisiin:
• Isojen ja mittavien (kansalliset, EU-taso) hankkeiden
   haku- ja hallinnointikonsultoinnit
• Työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen liittyvien erillis-
    ja / tai kokonaishankkeisiin liittyvät konsultoinnit
• Yhteiskunnallisten toimenpiteiden laatu-, mittaus- ja
    järjestelmäkonsultoinnit
• Kustannustehokkaan kierrätystoiminnan konsultoinnit
   Kiertotalouden edistämishankkeiden sekä tuotekehityksen
   arviointikonsultoinnit.

 

etusivulle