KOULUTUKSET

Ekokaarina Oy järjestää eri kenttään liittyviä koulutuksia eri
ao. alojen ammattilaisille sekä itsenäisesti että yhteistyössä
osaamisverkostonsa kanssa. Koulutuksiamme ovat mm.:
• Projektikoulutukset
• Kierrätyskoulutukset
• Brändi- ja markkinointikoulutus
• Työllisyyden edistämiseen liittyvät koulutukset
• Osallisuuden edistämiseen liittyvät koulutukset
• Verkosto- ja tiimikoulutukset
• Korjaustalouteen liittyvät koulutukset
• Yhteiskunnallisten toimintojen arviointeihin
    (tilasto- ja laskentamallit) liittyvät koulutukset.

etusivulle