PROJEKTIT

       Projekteihin liittyvät koulutukset ja konsultoinnit:
  - Miten projekteja haetaan eri rahoituskanavista
  - Miten niitä rakennetaan nykyvaatimusten mukaisesti
  - Miten niitä hallinnoidaan ja raportoidaan
  - Miten päättymässä olevia projekteja sekä niistä 
     kertyneitä materiaalipankkeja voidaan hyödyntää
    jatkohankkeissa.
Ekokaarina Oy:n omat projektit, joissa se on itse päätoimijana.
Ekokaarina Oy:n projektit, joissa se on osakumppani tai ostopalveluperiaatteella toimiva alihankkija.
  

          Katso tästä EU-projektit

 
   

EKOKAARINA OY
Voudinkatu 3
20780 KAARINA
050-472 5555
info@ekokaarina.fi

   
 
© Webdesign Copyright Ekokaarina Oy / Antti Numminen 2018 -2019
© Text Content: Jukka Niskala