QualiPro AIR Escort – projekti on valmistunut

Ekokaarina Oy oli Suomesta mukana QualiProAIREscort – projektissa, joka on Eurooppalainen Erasmus+ järjestelmästä rahoitettu hanke. Se alkoi syksyllä 2016 ja päättyi vuoteen 2018. Ekokaarina Oy:n tehtävänä oli lähestyä laadullistamisen koulutustarvetta 3. sektorin toimijoiden näkökulmasta maahanmuuttajien parissa työskenteleville.

QualiProAIR:n (jatkossa lyhennettyQPAir) projektin tavoitteena oli luoda yhteiseurooppalainen laadullistamisjärjestelmä ja profiili erityisesti niille ihmisille, jotka työskentelevät erityyppisissä organisaatioissa ammatikseen tai vapaaehtoistyössä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoi-den kanssa. Hanke työsti koulutusmateriaaleja, testauslomakkeita ja testausten / osaamisen analysointi- ja todentamismenetelmiä. Kaikki em. materiaalit ovat ihmisten vapaasti kopioitavissa. Ekokaarina Oy:n kotisivuille tulee suora linkki ao. sivuille, joista materiaalit on kätevästi hankittavissa.

Hankkeessa olivat mukana Suomen / Ekokaarina Oy:n lisäksi toimijoita Saksasta, Itävallasta Sloveniasta ja Bulgariasta. Jokaisen maan toimijoille on annettu hieman eri näkökulma lähestyä kokonaisaihetta.

Ekokaarina Oy:n työstämiä materiaaleja pääset tarkastelemaan ao. hankkeen kuviota

klikkaamalla.

Hankkeen virallisia sivuja ja myös muiden maiden työstämiä materiaaleja pääset tarkastelemaan ja kopioimaan ao. linkistä. Muiden maiden materiaalit ovat sekä heidän äidinkielellään että englanniksi käännettyjä.

https://www.vhs-rendsburg.de/vhs/projekte/erasmus.html

 

 

 
 
   

EKOKAARINA OY
Voudinkatu 3
20780 KAARINA
050-472 5555
info@ekokaarina.fi

   
 
Webdesign Copyright Ekokaarina Oy / AN 2019