SELVITYKSET

Ekokaarina Oy tekee selvityksiä eri ao. alojen ammattilaisille
sekä itsenäisesti että yhteistyössä osaamisverkostonsa kanssa.
Selvitysosaamisemme liittyvät mm. seuraaviin osa-alueisiin:
• Isojen hankkeiden / projektien esiselvitykset
• Kierto- ja korjaustalouteen liittyvät selvitykset
• Kierrätystoiminnan kehittämiseen liittyvät selvitykset
• Työllisyysselvitykset
• Osallisuusselvitykset
• Yllä oleviin kenttiin liittyvien verkostotoimintojen tehokkuus- 
    analyysit ja raportit
• Yhteiskunnallisten toimintojen panos-tuotos-tulosmalleihin
    liittyvät selvitykset (erityisesti julkisen työ-, elinkeino,
    koulutus- ja sote-hallinnon alaiset erityisselvitykset)

etusivulle