Kiertotalous ja Ekokaarina Oy

Ekokaarina Oy on arvojensa ja sitä kautta palvelukonseptiensa kautta kiertotalouden yritys. Se on kuitenkin erikoistunut toiminnoiltaan Seuraaviin osa-alueisiin: tuotteiden, kalustojen, komponenttien ja materiaalien eliniän pidentämiseen, niiden kierrätykseen
ja uudelleen- sekä uusiokäyttömahdollisuuksien konkreettisiin tuoteratkaisuihin
(oma tuotesuunnittelu ja valmistaminen) sekä myös niiden konsultointiin ja sovellus- ratkaisuihin. ME Ekokaarina Oy:ssä puhumme myös korjaustaloudesta tässä yhteydessä. Korjaustalous käsittää kokonaisuuden:

  • työssä käytettävä raaka-aine on kiertotalouden tuote

  • työn tavoite on kestävällä tavalla suunniteltu ja toteutettu

  • lopputulos on ympäristöä säästävä.

Esimerkkinä ”Varastorakennuksen rimoituksen uusiminen” (visuaalisen työn alla).

Arvojemme mukaisesti sekä käytännön kokemustemme mukaan näemme suuria mahdollisuuksia kiertotalouden tässä erikoisalueessa omien konseptiemme puitteissa.

Näitä ovat:

  • e-alustat korjaustalouteen:

  • Pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja vaikeasti työllistyvien jatkopolut nykyisistä työllisyyden edistämisen keinoista huomattavasti jalostuneemmissa ratkaisuissa, Jotka liittyvät lähitulevaisuuden kiertotalouden työllisyyden kysyntäratkaisuihin;

  • kiertotalouden materiaali- ja hankelinkkien luominen;

Työn ja koulutuksen reformi
  • Kisälli”-toiminta, periytyvää ja uudistettua käsityötaitoa yhdistettynä uudelleen käyttöön ja uusiotuotekehitykseen sekä niiden kaupalliseen soveltamiseen;

  • 3. sektorin ansaintamalli ja koulutusreformi osana työllistämisen edistämisen rahoitusta

  • kiertotalouden uudet ratkaisut yhteistyössä alueiden kuntien, tutkimus-ja koulutusorgani saatioiden sekä yritysten kanssa.

 

etusivulle