KORJAUSTALOUS OSANA KIERTOTALOUTTA


Seuraavassa on esittely korjaustalouden mahdollisuuksista.

 

 


Lähtökohtana on kohteen ulkovarastojen n. 45x45 mm rimoituksen uusiminen lahovaurioista johtuen

 • asukkaat tyhjentävät ulkovarastonsa

 • rimoitus puretaan ja jäte kuljetetaan kaatopaikalle

 • uusi rimoitus tulee pohjamaalattuna työmaalle

 • asennus ja pintakäsittely

 

 

Asiaa tarkasteltiin korjaustalouden lähtökohdista

 • käyttökelpoinen säästetään

 • kuljetus- ja siirtokustannukset minimoidaan

 • raaka-aine kiertotaloudesta (tervainen, tiheäsyinen puuaines löytyi)

 • päädyttiin korjaaman lahot (vaihto ammattikäsityönä, pohjamaalit)

   
käsityötä
   
laho-osuuksien vaihtoa
   

 

Yhteenvetona voidaan todeta:

 • vältettiin varastojen tyhjennys- ja täyttämiskuljetukset, välivarastointikulut

 • käytettiin 5% arvioidusta puumateriaalista

 • jätepuuta 0,5 m3, ei kaatopaikkalavaa

 • puolitettiin alkuperäinen kustannuslaskelma

 

   
   
   

 

etusivulle