Kiertotalous lyhyesti
 

Kiertotalous on seurausta globaalien ympäristöongelmien (ilmastonlämpeneminen, pahenevat luonnonmullistukset, ympäristösiirtolaisuus, resurssiniukkuus jne.) synnyttämästä pakosta uudistaa totaalisesti nykyisiä toimintamalleja. Maapallon kantokyky ei yksinkertaisesti riitä kattamaan yhä kasvavan maapallon väestön tarpeita samalla, kun perustarpeina pidetyt varannot kuten vesi, energia, maaperä alkavat radikaalisti köyhtyä.

Kiertotalous voidaan löyhästi tiivistää ajatukseen ”toisen jäte on toisen raaka-aine”. Tällä viitataan toimintafilosofiaan, jossa ei uusia hyödykkeitä enää kertakäyttöisesti tuoteta niukoista neitseellisistä tuotannontekijävarannoista, vaan valmistuksessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, komponentteja, tuotteita, näistä hyödynnettyjä energiamahdollisuuksia jne. Kiertotaloudessa eri talouden toimialat työskentelevät keskenään siten, että esimerkiksi maatalouden toimijoiden tuottamat maaperäjätteet voivat toimia täysin toisen teollisuuden alan energiantuotannon materiaalina. Myös yhdyskuntatoiminnoissa kiertotalous tulee näyttämään merkittävää roolia: kaupunki-infrastruktuuri-, kaavoitus-, energia-, kierrätys-, liikenne- ja tuotantosuunnittelussa hyödynnetään eri tavoin kiertotalouden periaatteita.


Wikipedia tiivistää Kiertotalouskäsitteen seuraavasti (lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiertotalous):

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotalouden suurin arvopotentiaali ei ole materiaalivirroissa tai jätteessä. Niitä arvokkaampia hyödyntämistapoja ovat muun muassa laitteiden huolto, uudelleenkäyttö ja uudelleenvalmistus. Vaikka kiertotaloudella on vahvat ympäristö- ja ilmastoperusteet, se kytkeytyy vahvasti mm. talouskasvun mahdollisuuksiin, työpaikkojen luomiseen, digitalisaation hyödyntämiseen sekä yksityiseen kulutukseen ja julkisiin hankintoihin.

Ekokaarina Oy:n koko arvomaailma ja toimintafilosofia kytkeytyvät toimimiseen ympäristön hyväksi suoraan ja välillisesti. Kiertotalouden käytännön toimien edistäminen on yksi sen päätavoitteista. Olemme koonneet sivustomme ”Kiertotalous” – osioon kiinnostuneille lukijoille tietoa kiertotaloudesta laajemmin (tarkemmat sisältökuvaukset sekä liitteinä olevia tutkimuksia, selvityksiä, raportteja, tilastoja jne.) sekä olemme lisäksi halunneet kertoa avoimesti, miten me omassa työssämme haluamme ymmärtää ja soveltaa kiertotalouden periaatteita. Pääset lukemaan lisää aiheesta ao. linkeistä    Kiertotalous laajemmin sekä Ekokaarina Oy ja kiertotalous

 
 

etusivulle